Mapka dojazdu dostępna jest tutaj

MAPA OBWODÓW ŁOWIECKICH

 

 

 

WYKAZ KÓŁ ŁOWIECKICH KROŚNIEŃSKIEGO OKRĘGU PZŁ

KŁ „Jarząbek” Baligród

Kol. Franciszek Maresz

ul. Jana Pawła II 5/8

38-600  L e s k o
tel. 887286350

 

KŁ „Bażant” Brzozów

Kol. Tomasz Kusiński

ul. Boh. II Wojny Światowej 8

36-200 Brzozów
tel.608557866

 

KŁ „Jeleń” Brzozów

Kol. Bolesław Kostur

ul. Piastowa 22

36-200     B r z o z ó w
tel. 603745851

 

KŁ „Ostoja” Brzozów

Kol. Stefan Szarek

ul. Prohaski 26

36-200 Brzozów

 

KŁ „Gawra” Dukla

Kol. Piotr Smoleń

Wola Niżna 40

38-485 Jaśliska

 

KŁ „Rogacz” Dukla

Kol. Grochowski Jan

Cergowa

38-450 Dukla
tel. 668448350

 

KŁ „Żbik” Iwonicz Zdrój

Kol. Jan Drozd

ul. Denisa 8

38-440  I w o n i c z  Z d r.
tel. 694990140

 

KŁ „Gwardia” Jasło

Kol. Czesław Skocz

Krempna 100

38-232 Krempna
tel. 609732881

e-mail: gwardiajaslo@gmail.com

 

KŁ „Jarząbek” Jasło

Kol. Kozicki Kazimierz

Czeluśnica 130

38-204  T a r n o w i e c
tel. 605423017

 

KŁ „Sokół” Jasło

ul. Jagiełły 66
38-200 Jasło

 

KŁ „Jedność” Kołaczyce

Kol. Franciszek Bosak

ul. Mickiewicza 6

38-200  J a s ł o
tel. 502769747

 

 

KŁ „Ryś” Krempna

Kol. Stanisław Michnowicz

ul. Grunwaldzka 5

38-200 Jasło
tel. 134482036

 

KŁ „Knieja” Komańcza

Komańcza 241 m7

38-543  K o m a ń c z a
tel. 504138045

 

KŁ „Ponowa” Krosno

Kol. Wojciech Bularski

Żeglce 67

38-458 Chorkówka
tel. 510147171

 

 

KŁ „Zacisze” Krosno

Kol. Stanisław Ząbik

Al. Jana Pawła II 9

38-400  K r o s n o
tel. 502235961

 

KŁ „Ponowa” Lesko

Kol. Bogdan Terlecki

Ul. Jagodowa 14

38-500 Sanok
tel. 667492837

 

KŁ „Ryś” Lesko

Kol. Zenon Otta

Bezmiechowa Górna 50

38-600 Lesko
tel. 697963114

 

KŁ „Gawra” Lutowiska

Kol. Grzegorz Lenkiewicz

Dwerniczek 11/3

38-715 Lutowiska

 

KŁ „Sokół” Łączki Jagiellońskie

Kol. Zbigniew Guzek

Łączki Jagiellońskie 70

38-471 Wojaszówka
tel. 602768590

 

KŁ „Magóra” Pielgrzymka

Kol. Jan Reczek

ul. B. Prusa 8

38-200 Jasło
tel. 691181061

 

KŁ „Ryś” Rymanów

Kol. Łukasz Lorenc

 Posada Górna

ul. Nadbrzeżna 20

38-481 Rymanów Zdrój

 

KŁ „Towarzystwo Łowieckie

"Bieszczady” Sanok

ul. Okrzei 5

38-500  S a n o k


KŁ „DARZ BÓR” Sanok

Trepcza ul. Sanocka 63

38-500 Sanok
tel. 600827288

 

KŁ „Jarząbek” Sanok

Kol. Adam Jakubowicz

ul. Kasprowicza 22

38-500  S a n o k
tel. 691363663

 

KŁ „Sęp” Sanok

Kol. Marek Szuwart

38-504 Niebieszczany 68
tel. 134675014

 

Koło Łowieckie „Żubr” Sanok

Sanoczek 30

38-500 Sanok
tel. 888692618

 

KŁ „Żbik“ Uherce

Kol. Stanisław Dziedzicki

Uherce 236

38-623 U h e r c e

 

KŁ „Jarząbek“ Ustrzyki Dolne

Kol. Andrzej Piątek

ul. Pionierska  2/7

38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 507248318

 

KŁ „Ryś” Ustrzyki Dolne

Kol. Klimko Zygmunt

Dźwiniacz Dolny 6c

38-700  Ustrzyki Dolne
tel. 660438324

 

KŁ „Żbik” Ustrzyki Dolne

Kol.  Ryszard Mikołajek

ul. Stokowa 5

38-700 Ustrzyki Dolne

 

KŁ „Jeleń” Wołkowyja

Kol. Wiesław Łazor

Łobozew Dolny 34

38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 600855167

 

KŁ „Świstak” Zagórz

skr. poczt. nr. 23

38-540  Z a g ó r z
tel. 609 566 673